Skip to main content

Meidän Paikka - Valoa, liikettä ja ääntä Arduinolla

Kurssimoduuli sisältää materiaalin Meidän Paikka -opettajankoulutuksen Haasteena havainnointi -osiossa järjestettyihin Mehackit-työpajoihin. Työpajoja on kaksi: - Valopaja (1,5h) - Liikettä! (2,5h)

Työpajoissa tutustutaan elektroniikkaan ja ohjelmointiin luovasta, ilmiölähtöisestä näkökulmasta. Koko Meidän Paikka -koulutuksen tavoitteena on suunnitella monialainen oppimiskokonaisuus jossa koulun ankein tila kokee muodonmuutoksen. Mehackitin työpajat antavat eväitä joilla kehitellä prototyyppejä tilan valaistuksesta ja äänimaisemasta. Järjestäkää vaikka taidenäyttely elektronisista installaatioista tai valitkaa prototyypeistä kiinnostavin lopullisen valaistus- ja äänisuuunnitelman pohjaksi!

Työpajoissa käytetään Mehackit Maker Kittiä, jonka ydin on ohjelmoitava mikrokontrolleri Mehackit Maker Board. Lisäksi käytettävissä on valikoima erilaisia elektronisia komponentteja. Työpajasisällön voi kuitenkin toteuttaa myös muilla mikrokontrollereilla (esim. Arduino UNO, johon Mehackit Maker Board pohjautuu).

Kurssi on kaikille avoin eikä vaadi kirjautumista. Monivalintatehtäviä ja palautuksia varten tarvitset kuitenkin tunnukset.

Tästä pääset kurssille kirjautumatta

 
Enroll